De wereld is in mist gehuld

De wereld is in mist gehuld

In stilte
telt zij haar dagen, opdat
van hogerhand
’t slotsein wordt gegeven

Wachten wij
de onvoorspelbaarheid der dagen
op genezing
van wat niet meer was, dan
een weerspiegeling van ’t zelfbeeld

Mariposa

Reacties uitgeschakeld voor De wereld is in mist gehuld

Opgeslagen onder Poems 2020

En wat zei de zee

En wat zei de zee
te midden van het gefluister
de meerstemmigheid, overstemd zij

in haar constante aanwezigheid
in louter zijn

liggen de antwoorden besloten
als een schat die eeuwig op ons wacht

Het is er altijd en altijd eeuwig,
zal zij zijn

Mariposa

Reacties uitgeschakeld voor En wat zei de zee

Opgeslagen onder Poems 2019

Vergezicht

Ik wil veel
ik wil ver
tot aan de hemelboog
stijgt de zon
langzaam op
als een luchtballon

Zie ik mijlenver en
Hemels-breed

Wat een genot
om jong te mogen zijn

Mariposa

Reacties uitgeschakeld voor Vergezicht

Opgeslagen onder Poems 2019

Fuut

Op zoek naar die ene
met wie de synchroniteit danst

Een levenlang samen sieren
als baltsende futen, in
de namiddag zon

Drijft de schoonheid ons,
naar elkaar toe

Is er stilte
en alle ruimte daar tussen

Mariposa

Reacties uitgeschakeld voor Fuut

Opgeslagen onder Poems 2019

Februari

Voor de Liefde,
en louter meer

Wil ik dansen met
jou, onder een waterval
schijnt het licht zo zacht,
in ’t ochtendlicht:
sieren wij,
allicht een eeuwigheid

Nu of nooit
en tegelijkertijd altijd eeuwig
verzonken in ons,
in ons- of ons-zelf is de vraag:

Waar begin ik, waar begint de hemel – jouw hemellichaam
kus ik
zacht
tot het einde van de nacht

Mariposa

Reacties uitgeschakeld voor Februari

Opgeslagen onder Poems 2019

Nachtboeket

Dwaal langs lange lanen
in de schemering
van ’t ochtendlicht
dansen zwaluwen in hun volmaaktheid:
één in een veelvoud

van kleuren
van abstractie

Verliest de zelfstandigheid en wordt woord
woorden in beweging
sieren mijn zicht

Sluit je ogen

en ontwaak

Mariposa

Reacties uitgeschakeld voor Nachtboeket

Opgeslagen onder Poems 2019

Ik wil verzen die zijn als juwelen…

Ik wil verzen die zijn als juwelen
Opdat zij tot in verre toekomst duren,
Niet door de dood bevlekt
Die loert in alle dingen,
Verzen waarin wij de droeve kortheid
Onzer tijd vergeten, om te keren tot
Die oude vrijheid die wij
Wellicht nooit bezaten.
In deze verre, milde schaduwen,
Waar de historie ons niet kent, gedenk ik
Hen die hun zorgeloze
Verzen zorgzaam weven.
En boven allen aan jou denkend, schrijf ik
Onder een zachte zon, en drink daarbij,
Onsterfelijke Horatius,
Onnodig, op jouw roem…

5-8-1923 Fernando Pessoa
Vertaling door August Willemsen

Reacties uitgeschakeld voor Ik wil verzen die zijn als juwelen…

Opgeslagen onder Sharing