En wat zei de zee

En wat zei de zee
te midden van het gefluister
de meerstemmigheid, overstemd zij

in haar constante aanwezigheid
in louter zijn

liggen de antwoorden besloten
als een schat die eeuwig op ons wacht

Het is er altijd en altijd eeuwig,
zal zij zijn

Mariposa

Reacties uitgeschakeld voor En wat zei de zee

Opgeslagen onder Poems 2019

Vergezicht

Ik wil veel
ik wil ver
tot aan de hemelboog
stijgt de zon
langzaam op
als een luchtballon

Zie ik mijlenver en
Hemels-breed

Wat een genot
om jong te mogen zijn

Mariposa

Reacties uitgeschakeld voor Vergezicht

Opgeslagen onder Poems 2019

Fuut

Op zoek naar die ene
met wie de synchroniteit danst

Een levenlang samen sieren
als baltsende futen, in
de namiddag zon

Drijft de schoonheid ons,
naar elkaar toe

Is er stilte
en alle ruimte daar tussen

Mariposa

Reacties uitgeschakeld voor Fuut

Opgeslagen onder Poems 2019

Februari

Voor de Liefde,
en louter meer

Wil ik dansen met
jou, onder een waterval
schijnt het licht zo zacht,
in ’t ochtendlicht:
sieren wij,
allicht een eeuwigheid

Nu of nooit
en tegelijkertijd altijd eeuwig
verzonken in ons,
in ons- of ons-zelf is de vraag:

Waar begin ik, waar begint de hemel – jouw hemellichaam
kus ik
zacht
tot het einde van de nacht

Mariposa

Reacties uitgeschakeld voor Februari

Opgeslagen onder Poems 2019

Nachtboeket

Dwaal langs lange lanen
in de schemering
van ’t ochtendlicht
dansen zwaluwen in hun volmaaktheid:
één in een veelvoud

van kleuren
van abstractie

Verliest de zelfstandigheid en wordt woord
woorden in beweging
sieren mijn zicht

Sluit je ogen

en ontwaak

Mariposa

Reacties uitgeschakeld voor Nachtboeket

Opgeslagen onder Poems 2019

Het was op een morgen in mei

Het was op een morgen in mei
en toen dit:
zij kuste mijn lid

Vliegmachines wolken vlogen
zwarte koren donderden
zij kuste mijn lid

Mijn kinderjaren en mijn jeugd
mijn jaren nog te komen
bloeiden waar ze samenkwamen

Zij kuste mijn lid

Een vogeltje zong in de boom
diep in de boom diep in
de aarde, in mij, in de dood

Dood en lente in ruwe staat
twistten om het klare water
water dat dorst verdubbelde

Zij kuste nog steeds mijn lid

Alles wat ik was geweest
al wat mij was verboden
had voor mij geen zin meer

Slechts de gekreukte roos
de hete steel, een vlam
en die extase in het gras

Zij kuste nog altijd mijn lid

Van alle kussen de meest kuise
in de ontklede zuiverheid
van dingen die men geeft

Geen tribuut van een slavin
die knielde in de schaduw
maar een gift van een koningin

die werd tot iets van mij
iets dat vloeide in mijn bloed
en zacht en traag en dwalend

zó als een heilige moet kussen
in haar hemelse beleven
en in plechtig beven

kuste ze en kuste ze mijn lid

Denkend aan andere mannen
had ik te doen met hen allen
gevangenen in deze wereld

Mijn keizerrijk strekte zich uit
langs alle verlaten stranden
en zij, op mijn zinnen gespitst

zij kuste mijn lid

Het hoofdstuk van het zijn
het mysterie van het bestaan
en liefdes misverstanden

waren enkel stille golven
stervend op een verre kade
en een stad verhief zich

stralend van edel gesteente
en van bijgelegde haat
en het spasme kwam in de wind

om mij met zich mee te voeren
zo het mij niet ontbladerde
zoals iemand de haren gladstrijkt

en het maakte mij verspreid
in concentrische cirkels
in de rook van het heelal

Zij kuste mijn lid
zij kuste mij
om kussend te sterven
en te herrijzen in mei
op een uur als dit

Carlos Drummond de Andrade
Vertaling: August Willemsen

Reacties uitgeschakeld voor Het was op een morgen in mei

Opgeslagen onder Sharing

Ik wil verzen die zijn als juwelen…

Ik wil verzen die zijn als juwelen
Opdat zij tot in verre toekomst duren,
Niet door de dood bevlekt
Die loert in alle dingen,
Verzen waarin wij de droeve kortheid
Onzer tijd vergeten, om te keren tot
Die oude vrijheid die wij
Wellicht nooit bezaten.
In deze verre, milde schaduwen,
Waar de historie ons niet kent, gedenk ik
Hen die hun zorgeloze
Verzen zorgzaam weven.
En boven allen aan jou denkend, schrijf ik
Onder een zachte zon, en drink daarbij,
Onsterfelijke Horatius,
Onnodig, op jouw roem…

5-8-1923 Fernando Pessoa
Vertaling door August Willemsen

Reacties uitgeschakeld voor Ik wil verzen die zijn als juwelen…

Opgeslagen onder Sharing